GJURMIM ME GPS

S.A.S Sh.p.k ofron paisje dhe sisteme gjurmimi per makinat dhe mjetet e tjera levizese. Ne ofrojme paisje GPS dhe sisteme GPS te cilat jane ideale per perdorim personal ose per biznesin tuaj. Paisjet tona GPS komunikojne me sistemin dhe paraqesin ne harte levizjet e objektit.

OPSIONET:

  • LOKALIZIM;TE PERCAKTOSH KU ESHTE AUTOMJETI NE NJE MOMENT TE CAKTUAR,ZONEN GJEOGRAFIKE DHE VENDNDODHJEN.
  • TE VEZHGOSH AUTOMJETIN NE KOHE REALE; SI DHE SHPEJTESINE E TIJ TE LEVIZJES
  • LLOGARITJE E DISTANCES NE KM PER INTERVALE KOHE TE CAKTUAR
  • TE LAJMEROHESH ME SMS NGA OPERATORI PER NDEZJE TE MUNDESHME TE SINJALIT TE ALARMIT.
  • MUNDESI QE TE SHIKOSH HISTORIKUN E LEVIZJES SE MAKINES NE CDO KOHE
  • MUNDESI PERDORIMI I BUTONIT SOS NE RAST EMERGJENCE I CILI MUND TE SHKOJE NE 3 NUMRA TELEFONI PERVEC PROGRAMIT.
  • SERVERI DHE PROGRAMI JANE TE VENDOSURA NE AMBIENTET E KOMPANISE ROGAT SECURITY GROUP DHE JANE MJAFT TE SIGURTA
  • MIREMBAJTJE E PERHERSHME E PAISJES NE MAKINA

Nese deshironi te gjurmoni makinen tuaj, ose mjetet e tjera levizese te biznesit tuaj, kontaktoni me S.A.S Sh.p.k per te mare paisjet dhe sistemet me profesionale ne fushen e sigurise.