SISTEMET E KONTROLLIT TË AUTOMATIZUAR

  • Sistem i lehte per tu instaluar, dhe me shpejtesi te madhe operimi.
  • Pershtaten me sisteme te ndryshme operimi.
  • Jane te pa varura nga mjedisi.
  • Suporton 99 zona kohore, 5 grupe, 10 kombinime te hapjes se deres
  • Punon 24 ore/24.
  • Ofron me shume siguri, dhe mbeshtetje me alarm.

 

DETEKTIMI ME BARRIERA ME INFRA TË KUQE

Baluster me Infra Red. Jane paisje per rrethime te jashme te objekteve. Keto pasije krijojne nje rrethim me rreze infra te kuqe I cili eshte shume I sakte dhe nuk lejon hyrje te pautorizuara ne territorin e objektit ne ruajtje. Balustrat me Infra te kuqe nuk krijojne alarme fallso pasi jane projektuar te gjenerojne alarm vetem nga nderhyrjet e pautorizuara te krijuara nga njerezit dhe jo kafshet. Alarmi do te trigerohet vetem nese me shume se dy rreze infra te kuqe nderpriten. Jane te pershtatshme per tu lidhur me cdo lloj sistemi alarmi. Jane paisje marrese dhenese. Jane te pajisura me nje lente me focus te dyfishte.

  • Kontroll I plote, mund ti pershtaten shume lloje ambjentesh dhe temperaturash.
  • Kryjne nje filtrim unik te frekuences dixhitale.
  • Adoptojne nje rele shume solide qe lejon te perdoret per nje kohe shume te gjate.
  • Kane 8 frekuenca te selektueshme.